АГРО МАСТЕР развива едно динамично производство, което е в състояние да реагира своевременно на изискванията на европейския пазар за семена. Това важи както за целият производствен цикъл, така и за обогатяване на гамата произведени семена от различни селскостопански култури.

Ние се ангажираме да предоставим висококачествени услуги за почистване семена и зърно на семепроизводители и зърнопроизводители, стокови преработватели и хранителни компании.

Оборудването е ново, закупено през 2005 г., производство на датската фирма Веструп. Технологичната линия отговаря на съвременните изисквания за заготовка на семена.

Съвременното оборудване, с което разполага фабриката на АГРО МАСТЕР, съчетан с опита и професионализма на персонала допринасят за винаги отличното представяне на фирмата. Квалифицираният екип предлага комплексни решения, адаптирани съобразно специфичните нужди на селскостопанската и земеделската промишленост.

Factory