• 1992 г. – Основана е „ВЕМИ – Васил Василев“. Още в самото начало фирмата показва новаторски подход в бранша, като приема предизвикателството да популяризира нови за България препарати за растителна защита и торове. Успешно дистрибутира продуктите на Дау Еланко (DowElanco) и Роом Енд Хаас (Rohm and Haas), на Циба-Гайги (Ciba-Geigy), популярна в наши дни като Синджента (Syngenta), както и на Байер (Bayer) и ФМС (FMC).

 

  • 1993 г. – Фирмата е една от първите в бранша с търговия с пестициди. Също така е от първите фирми осъществили семепроизводство на известната американска фирма Декалб (Dekalb), а по-късно и селекционирани от концерна Syngenta хибридни семена царевица – „Фурио” и „Долар”, които с времето се наложиха сред зърнопроизводителите.

 

  • 2003 г. – Създава се Агро Мастер като приемник на основата през 1992 г. „ВЕМИ – Васил Василев“ и се разработва проект за фабрика за производство и заготовка на семена.

 

  • 2004 г. – Открита е първата по рода си фабрика за производство и заготовка на семена царевица чрез прилагане на класическа технология на сушене.

 

  • 2005 г. – Фирмата организира полското производство и технологичната заготовка на водещи в света фирми на хибридни семена царевица. Извършеното семепроизводство съставлява над 25% от общото семепроизводство за България. Заготвените семена са продадени в Централна Европа и Южна Америка.

 

  • 2008 г. – Фабриката успешно партнира със Syngenta при семепроизводството и заготовката на семена пшеница за България и Източна Европа. В следствие на първокласната си работа Агро Мастер е удостоена с признание от Syngetna като надежден партньор.

 

  • 2009 г. – Фабриката извършва заготовката на едни от най-популярните хибридни семена слънчоглед собственост на DuPont Pioneer предназначени за пазара в Европа. За отличната си работа и изключителните резултати Агро Мастер получава признанието на DuPont Pioneer като надежден заготвител.

 

  • 2015 г. – Агро Мастер създава продуктова линия „Веми Селект“. Придобива изключителни права върху нови сортове пшеница, ечемик, соя, грах и хибриди царевица, които са селектирани от водещи селекционни центрове в Европа и изпитани в условията на страната.

 

  • 2016 г. – Агро Мастер получава първото в област Добрич официално разрешително от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за извършване на специализирана растителнозащитна услуга – третиране с продукти за растителна защита на семена за посев.

 

  • 2017 г. – „Веми Селект“ предоставя на Българския пазар най-модерните и най-новите сортове пшеница, ечемик и хибриди царевица създавани някога в Европа.