Продукти

DSCN1853
DSCN2752

Барун

Сорт с признат добив и качество

 

 • Двуредов зимен ечемик, тип erectum
 • Средно ранен сорт
 • Предназначен за животновъдство, малцовата индустрия и човешка консумация
 • Сорт с потенциален добив над 11 т/ха
 • Много високи добиви на зърно от клас I
 • Ниско, здраво и еластично стъбло – 80 см
 • Отлична устойчивост на полягане
 • Маса на 1000 зърна – 48 g
 • Хектолитрова маса – 68-72 kg/hl
 • Кръгло, добре оформено зърно с добри характеристики за качествен малц и много добре изравнено с повече от 90% по-големи от 2.5 мм
 • Устойчив на широкоразпространените заболявания, зимни условия и суша

 

Подчертано здраво и еластично стъбло, къси междувъзлия правят Барун един от най-устойчивият на полягане сорт сред ечемиците. Реализира 900-1000 класоносни стъбла на м², което е лесно постижимо чрез сеитбена норма от 450 кълняеми семена/м² на дълбочина 4-5 см.
В условия на правилно приложени агрономически мерки за производство на малцов ечемик, неговият малц е с добра дезинтеграция, приемливо ниво на протеиново съдържание и високо ниво на екстракт.
По отношение на производството, Барун постига зърно добиви на добри почви и чрез прилагането подходящи агрономически мерки от над 8.5 т/ха, което е потвърдено от многогодишните резултати на масови производствени участъци.

 

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив *********
Сухоустойчивост *******
Студоустойчивост *******
Полягане *********
Толерантност към болести *******
Категория: