Продукти

DSCN1883
DSCN2686

Браво

Сорт с високо и здраво стъбло

 

 • Двуредов зимен ечемик
 • Средно късен сорт
 • Високодобивен сорт с потенциал над 11 т/ха
 • Основно предназначен за животновъдството и човешка консумация
 • Средно висок – 98 см
 • Здраво и еластично стъбло с  много добра устойчивост на полягане
 • Подходящ за различни производствени условия
 • Осилите се отделят лесно от покривната люспа по време на жътва
 • Много голямо зърно, много добре оформено
 • Маса на 1000 зърна – 52 g
 • Хектолитрова маса – 68-70 kg
 • Устойчив на широкоразпространените заболявания по ечемика
 • Много добра устойчивост на зимни условия и суша

 

Браво се отличава от висок коефициент на продуктивно братене, позволяващи да изпълнят оптималната производствена рамка от 800-900 класоносни стъбла на м², със сеитбена норма от 350-375 кълняеми семена/ м² на дълбочина 4-5 см. Много добри цитолитични и протеолитични показатели.
В същото време, характеристиките на сорт Браво стават по-очевидни при по-неплодородни почви, по интензивни и стресиращи производствени условия.

 

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив *********
Сухоустойчивост ********
Студоустойчивост ********
Полягане ********
Толерантност към болести *******
Категория: