Продукти

Галопер
galoper (1 of 1)

Галопер

Средно ранен сорт, средна височина на стъблото – 92 см, високодобивен сорт с добри качества, регистриран през 2016 година, потенциален генетичен добив над 11 т/ха, фаринографска група на качество B1, клас на качество II, съдържание на глутен 25%, хектолитрова маса над 80 kg/hl, маса на 1000 зърна – 45 g, добра устойчивост на полягане (за по-добро използване на потенциалният добив се препоръчва растежен регулатор), устойчив на ниски температури и широкоразпространените заболявания по пшеницата, много добра братимост

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив **********
Сухоустойчивост ********
Студоустойчивост ********
Полягане *******
Толерантност към болести ********
Категория: