Продукти

DSCN1906

Маестро

Висок добив

Интензивно производство

 

 • Двуредов зимен ечемик
 • Средно ранен сорт
 • Предназначен за малцовата индустрия, животновъдството и човешка консумация
 • Нисък сорт – около 80 см
 • Високодобивен с потенциал над 9.5 т/ха
 • Здраво и еластично стъбло с много добра устойчивост на полягане
 • Средно дълги осили, които се отделят лесно по време на жътва
 • Много здраво зърно, добре оформено
 • Маса на 1000 зърна – около 49 g
 • Хектолитрова маса – 68-70 kg
 • Устойчив на широко разпространените заболявания по ечемика
 • Много добра студо- и сухоустойчивост

 

Маестро се отличава с висок коефициент на братене, позволяващ да се постигне оптималната производствена рамка от 900-1100 класоносни стъбла на м² чрез сеитбена норма от 400-450 кълняеми семена/м² на дълбочина 4-5 см и правилно приложение агрономически мероприятия, особено торене, което трябва да бъде съобразено със сортът и определено според почвеното плодородие.
Двуредов ечемик особено подходящ за плодородни почви и по-интензивни производствени условия. Под условията за правилно приложение агрономически мерки за производство на малцов ечемик, произвежда малц с добри характеристики.

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив *********
Сухоустойчивост ********
Студоустойчивост ********
Полягане *******
Толерантност към болести ********
Категория: