Продукти

Олимпия
Olimpiya

Олимпия

Подобрител

Средната височина на стъблото – 89 см, средно ранен сорт, хлебен сорт с отлични качества – подобрител, генетичен добив над 8 т/ха, I клас на качество, група на качество – A2, съдържание на глутен – 35%, абсолютно тегло – 42 гр, толерантен към ниски температури и повечето заболявания по пшеницата.

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив ******
Сухоустойчивост *******
Студоустойчивост *********
Полягане **********
Толерантност към болести *******
Категория: