Продукти

Osvit
DSCN1961DSCN1962

Освит

Нов, модерен гол ечемик!

 

 • Двуредов зимен гол ечемик
 • Средно ранен сорт
 • Високодобивен с потенциал над 9 т/ха
 • Основно предназначен за човешка консумация и животновъдство
 • Голямо съдържание на β-глюкан
 • Средно до високо съдържание на протеин – 12-14%
 • Ниско стъбло – около 85 см
 • Добра устойчивост на полягане
 • Люспите се отделят лесно от зърното по време на жътва
 • Средно голямо зърно с много добра форма
 • Маса на 1000 зърна – 43 g
 • Хектолитрова маса – 76 kg
 • Устойчив на широко разпространените заболявания по ечемика
 • Много добра студо- и сухоустойчивост

 

Освит се отличава с добър коефициент на братене позволяващ да се изпълни оптималната производствена рамка от 900 класоносни стъбла на м² със сеитбена норма 400-450 кълняеми семена/м² и дълбочина 4-5 см. Агрономически мероприятия са препоръчителни за този сорт особено торене и растителна защита. Този гол ечемик е основно предназначен за човешка консумация и животновъдство, и се отличава с голямото съдържание на β-глюкан в зърното и чрез средно до високо ниво на съдържание на протеин (12-14%).

Категория: Tags: ,