Продукти

DSCN2072
Silvia

Силвия

Средна височина на стъблото – 78 см, осилест сорт, средно ранен сорт, регистриран през 2016 година, високодобивен с много добро качество, потенциален генетичен добив над 11т/ха, група на качество – B2, съдържание на глутен – 27%, маса на 1000 зърна – 43 g, много добра братимост‚ високо устойчив на ниски температури, толерантен към най-разпространените заболявания по пшеницата, много добра устойчивост на полягане.

Характеристики 1 – Ниско, 10 – високо
Добив *********
Сухоустойчивост *******
Студоустойчивост *********
Полягане *********
Толерантност към болести ********
Категория: