Продукти

DSCN0275
OS 398

OS 398

Ранен хибрид с много високи качества
FAO 390

Основни характеристики

  • Подходящ за ранна сеитба
  • Средно висок, здраво и стабилно стъбло
  • Ниско разположен, среден размер и цилиндричен кочан
  • 16-18 реда зърна
  • Високо толерантен на широко разпространени болести и вредители
  • Основно предназначение: производство на сухо зърно
  • Отлична толерантност към засушаване
  • Изключително адаптивен към различни условия на отглеждане
Категория: