Продукти

DSCN4877
DSCN4727 A

TOMASOV

FAO 450

Модерен и стабилен!

Основни характеристики:

  • Стабилни добиви
  • Представя се по-добре от конкурентни хибриди в Унгария, Румъния, Сърбия, Хърватия
  • Средно високо, здраво и стабилно стъбло с много на брой листа
  • Отлична адаптивност към различни почви и природо-климатични условия
  • Средно голям кочан разположен ниско с 14-16 реда
  • Високо толерантен на широко разпространените болести и вредители
  • Отлична устойчивост на суша
  • Основно предназначение – зърнопроизводство
Категория: