Продукти

DSCN9736
DSCN9745

VELIMIR

FAO 580

За зърно и силаж!

Основни характеристики

  • Високо и дебело стъбло с много на брой големи листа
  • Изразен stay-green ефект
  • Голям кочан, продълговат и добре озърнен в горната част
  • 16-18 реда
  • Отлична приспособимост към различни производствени условия
  • Висока устойчивост към болести и вредители
  • Висока толерантност към царевичен стъблопробивач
  • Фаворит за силаж при поливни условия
  • Високи добиви от зърно и при неполивни условия
Категория: