Продукти

IMG_7178
IMG_6792IMG_2002IMG_6145

OSSK 403

Нов високо добивен хибрид
FAO 410

Основни характеристики

  • Подходящ за ранна сеитба
  • Високо, много здраво и стабилно стъбло
  • Продължителен stay-green ефект
  • 16-18 реда
  • Високо толерантен към най-често срещаните болести и вредители
  • Възможност за залагане на три кочана при по-редки посеви
Категория: