Продукти

IMG_1629
DSCN9771 A

OS 635

FAO 630

Висок и стабилен добив при всякакви условия!

Основни характеристики:

  • Високо стъбло, много стабилно с много на брой големи листа
  • Изразен stay-green ефект
  • Голям кочан, продълговат и добре озърнен в горната част
  • Отлична устойчивост на суша
  • 16-18 реда
  • Отлична приспособимост към различни производствени условия
  • Фаворит за силаж сред фермерите при по-влажни условия
  • Висока устойчивост към най-разпространените болести и вредители
  • Висока толерантност към царевичен стъблопробивач
Категория: