Фабрика АГРО МАСТЕР разполага със собствена лаборатория за вътрешен контрол, и чрез проби и лабораторни анализи непрекъснато се следи за качествените показатели на семената при процеса на заготвяне.

Контрол при сертификация на семената извършват Министерство на земеделието и горите чрез ИАСАС от българска страна, и независими западноевропейски лаборатории при износ за външни пазари.

Фабриката има правото да извършва пробовземане и пломбиране с цел ускоряване на процеса на сертификация на семена от държавната инспекция.