С влизането на България в Европейския съюз се наложиха и редица изисквания към страната ни за опазването на околната среда. Стана невъзможно обеззаразяването на семената да се извършва на площадки от неквалифицирани работници и несертифицирани фирми. Изискванията за качествено обеззаразяване на семената не позволяват ползването на ръчни и други обикновенни средства.

Фирма „Агро Мастер“ отговаря на всички изисквания за безопасност на работа при заготовка и обеззаразяване на всички видове семена за полско производство. Фабриката разполага с машина за обеззаразяване, която запазва семената здрави и с добро покритие. Обеззаразяването се извършва безшнеково, аерозолно под високо налягане на работната смес.

Инсектицидите, фунгицидите и полимерите, които използваме за третиране на семената са със строго определени концентрации и покриват изцяло повърхността им. Използват се продукти само на водещи фирми: БАСФ, Байер, Кроптън, Синджента, Бекер и др. За по-взискателните клиенти се предлага третиране на семената с полиращи, оцветяващи препарати и растежни стимулатори.

IMG_4078IMG_4076IMG_4080