Агро Мастер извършва сушене, ронене, почистване, калибриране, пакетиране, третиране и лабораторен контрол на семена.