AGRO MASTER

Ние ще се погрижим
за вашите семена.

Услуги по третиране, почистване, калибриране, цветно сортиране, сушене и пакетиране на семена и зърно.

Услуги в сферата на семепроизводството и технологична заготовка.

AGRO MASTER

ТРЕТИРАНЕ

Разполагаме с четири независими линии, използващи най-модерната технология в света за третиране на семена. Две за пролетни култури – царевица и слънчоглед, една за есенни култури и една за висок клас семена (предбазови, базови, родителски линии).

AGRO MASTER

ПРОИЗВОДСТВО

Производството включва множество процеси и всяка производствена година е различна от предходната. Всеки един процес се документира прецизно, което ни позволява да оптимизираме производството.

Над 30 годишният ни опит, ни предоставя възможността да отговорим на всяко предизвикателство и да се адаптираме по най-добрия начин към постоянно променящата се среда.

AGRO MASTER

УСЛУГИ

Третиране

Почистване

гравитачно-почистване-семена-agromaster

Гравитачно почистване

калибриране-на-семена-agromaster

Калибриране

цветно-сортиране-agromasterseeds

Цветно сортиране

сушене-agromaster

Сушене

услуги-от-agromaster-пакетиране

Пакетиране

Лабораторен контрол

Качествено почистване, сортиране и третиране на семената и зърното спомагат за постигане на високи нива на кълняемост, чистота и еднородност.

AGRO MASTER

ЗА НАС

Агро Мастер е компания, фокусирана в семепроизводството и технологичната заготовка на семена и зърно, намираща се в град Добрич, България. Основната ни дейност е насочена към семепроизводство на царевица.

През годините достигаме дял над 40% от цялото семепроизводство на хибридни семена царевица в България.

AGRO MASTER

НОВИНИ