Официално третиране на царевица с инсектицид!

IMG_4076