AGRO MASTER

Агро Мастер получи първото в област Добрич официално разрешително от Българската агенция по безопасност на храните за извършване на специализирана растителнозащитна услуга

На 7 Март 2016 година, Агро Мастер получи първото в област Добрич официално разрешително от Българската агенция по безопасност на храните за извършване на специализирана растителнозащитна услуга – третиране с продукти за растителна защита на семена за посев. Разрешителното е получено в следствие техниката, с която фирмата разполага щадяща околната среда и работника както по време на третиране на семената така и по време на сеитба. Разпрашаването на препарата по време на сеитба е сведен до минимум, с което въздействието върху пчелите е сведен до минимум.