AGRO MASTER

УСЛУГИ

агро-услуги-agromaster

Качественото почистване, сортиране и третиране на семена и зърно спомагат за постигане на високи нива на кълняемост, чистота и еднородност. Запознати сме с предизвикателствата, пред които сте изправени и сме тук, за да ви споделим нашия опит. Използваме най-добрите практики и една от най-добрите техники в сферата на заготовката на семена и зърно, достигайки най-високо качество на обработка.

Всяко семе е уникално и се нуждае от собствена специфична обработка, в зависимост от агрономическите характеристики на полето, климатичните фактори и експертните решения, направени преди и след засаждането на семената. Нито една година не е същата като предишната и знаем, че е нужно да се адаптирате към променящата се среда.

AGRO MASTER

ТРЕТИРАНЕ

Технологиите, които използваме отговарят на международните стандарти за сертифицирани семена, осигуряващи подобрено покритие на семената и най-равномерно разпределение на третиращите материали върху семената, чрез използване на изключително прецизна електронна система за дозиране на химикали. Резултатът е хомогенни покрити семена, които запазват своята кълняемост и имат подобрена способност за растеж.

Изключително важна част от целия процес е, че чрез оптимизиране на консумацията на химически агенти, посредством безотпадна технология, ние успяваме да спестим средства на нашите клиенти и в същото време да намалим въздействието им върху околната среда.

услуги-от-аgromaster
AGRO MASTER

УСЛУГИ

Почистване

Грубо и фино почистване на семена и зърно през различни видове и конфигурации на сита. Чрез силна аспирация, вградена в ситата се отделят по-леките примеси и праха от повърхността на семената, което е ключово при подготовката на семената за третиране. Разполагаме с голям брой сита и сме в състояние да почистим всякакъв вид семена.

Виж още

Гравитачно почистване

Процес, при който идентични по размер семена и примеси, но с различно тегло се разделят. За още по-прецизно почистване след фината заготовка.

Виж още

Калибриране

Високотехнологична линия за едновременно разделяне на семена и зърно на 4 различни размера.

Виж още

Цветно сортиране

Най-новата технология за почистване на семена и зърно, осигуряваща най-високата възможна чистота. В състояние е да определи и сортира най-малките разлики в цвета и нюанса, като отстранява примеси с подобни размери и плътност.

Виж още

Сушене

Разполагаме с шест независими сушилни с електронен контрол на температурата. Сушенето се извършва чрез постоянен поток на топъл въздух с високо налягане, преминаващ през сушилните клетки. Контрол на температурата се осъществява на всеки 0,5°, което позволява сушене на различни култури без риск от увреждане и загуба на свойствата им.

Виж още

Пакетиране

Няколко линии за пакетаж от 5 до 1000 кг., включващи роботизирано нареждане на палети и поставяне на стреч фолио.

Виж още

Лабораторен контрол

Преди започване на всеки един процес се правят нужните лабораторни анализи, за да се осигури оптималният вариант за клиента. По време на целия процес на почистване, сортиране и третиране се извършват анализи, за да се гарантира качеството на услугата от началото до края.

Виж още