AGRO MASTER

ПРОИЗВОДСТВО

Производството на семена, включва много процеси и всяка производствена година е различна от предходната. Всеки един процес се документира прецизно, което ни позволява да оптимизираме производството. Над 30 годишния ни опит, дава възможността да отговорим на всяко едно предизвикателство и да се адаптираме по най-добрия начин към постоянно променящата се среда.

Процесът на производство започва от задължителни предварителни вътрешни лабораторни анализи на семената, подготовка на полетата и определяне на най-доброто време и начин на сеитба. Всяка една фаза от развитието на културата се следи изключително прецизно.

производство-на-царевица-agromaster

Независимо от вида на култура, всяко едно поле старателно се обхожда и се премахват всички нетипични растения. Една от културите, която изисква най-голямо внимание при нейното производство е царевицата.

За да покрием най-високите стандарти, ние използваме най-добрите практики и технологии за това производство. При един от най-критичните моменти – обезметляването, извършваме обхождане на полето със специализирана техника, която може да работи независимо от метеорологичните условия.

производство-на=царевица-agromaster

За да гарантираме оптимално качество на семената, полетата се обхождат финално от нашите специалисти, за да бъдат отстранени и най-малките пропуски на машините. Жътвата винаги се следи внимателно, за да бъдат настроени комбайните по възможно най-щадящият за семената начин. При производството на царевица се използва комбайн, който прибира царевицата на кочани. Семената се извозват в нашата фабрика директно от полето за тяхната технологична заготовка.

Това включва сушене, грубо и фино почистване, калибриране, гравитачно сепариране, цветно сортиране и третиране. По време на цялото производство всички ПРЗ се съгласуват със селекционерите на семената, за да бъдат избегнати нежелани реакции по време на вегетацията или намаляване на показателите на вече произведените семена. Когато е необходимо, се използват полета с възможност за поливане.

Доверете се на доказаното качеството, което Agro Master ви предоставя