AGRO MASTER

Агро Мастер стартира семепроизводство на хибридни западно европейски царевици в България

Агро Мастер стартира семепроизводство на хибридни западно европейски царевици в България. Заедно с това извежда демонстрационни опити на различни по зрялост хибридни царевици. Започващи от FAO 350 до FAO 620 като част от тях са предназначени изцяло за силаж.