AGRO MASTER

Официално третиране на царевица с инсектицид

Новини от агро света.

Официално третиране на царевица с инсектицид!

  • Най-модерната технология в света за третиране на семена;
  • Намалено въздействие върху околната среда;
  • Подобрява способността за растеж и отговаря на международните стандарти зa третирани семена;
  • Интензивно и изключително равномерно покритие върху всяко отделно семе;
  • Самостоятелно или комплексно прилагане на фунгициди, инсектициди и растежни стимулатори;
  • Защита срещу царевичен стъблопробивач, телен червей и други неприятели;
  • Полимерно покритие с фиксиращ ефект, задържащ съставките на повърхността на семената до тяхната сеитба.

IMG_4076