AGRO MASTER

Започна жътвата!

Започна жътвата в Добричка Област на най-ранните сортове от Веми Селект. С добиви от 930 кг/дка за сорт Анделка в с. Гурково и 888 кг/дка за сорт Сърпаника с. Писарово жътвата започна с пълна сила. В с. Спасово добивът на сорт Кралица достигна 850 кг/дка, а Анделка – 1000 кг/дка. За сравнение, миналата година средният добив на Анделка е 910 кг/дка, а при Сърпаника – 830 кг/дка. Отчетеният среден добив в област Стара Загора на Тика Така е 870 кг/дка, което е с над 50 кг/дка повече от всички останали пшеници в региона.