AGRO MASTER

Завърши жътвата на ечемик!

Официално завърши жътвата на сортовете ечемик на Веми Селект. Рекордни добиви бяха отчетени в с. Венчан, Провадия като там добивите на нашите сортове са със 180 кг/дка по-високи от тези на други големи семинарски компании. Най-високият постигнат добив в тази област е на сорт Маестро – 900 кг/дка. Всички сортове ечемик, които Веми Селект предлага се отличават с много добри показатели и в същото време високи добиви. Средния добив на сортовете ечемик предлагани от Веми Селект достигнаха 840 кг/дка през тази година. Това е възможно, защото тези сортове са едни най-новите и модерни ечемици създавани през последните години в Европа и притежават всичко нужно, за да отговарят на постоянно променящите се природно-климатични условия. Доказателство за това са добивите, които постигат като не правят никакъв компромис с качествата си. Сортовете са едни от най-издръжливите на полягане в цяла централна и източна Европа. Веми Селект предлага сортове ечемици подходящи за малцовата индустрия, животновъдство и човешка консумация. Едни от най-големите фабрики за малц в Румъния и Хърватия използват наши сортове за направата на малц.